Přihlášení do administrace:

Pokud chcete upravovat obsah kalendáře týkající se vašeho odboru, musíte se řádně přihlásit
jménem administrátora a heslem, které vám bylo přiděleno:

Administrátor:

Heslo: