Tyto propozice si můžete na svém počítači vytisknout příkazem: Ctrl + pZAVŘÍT TISKOVÝ NÁHLED

Jarní botanická exkurze z Jílového u Děčína na Výrovnu a zpět

Botanické poklady na úpatí Výrovny a výhledy z jejího vrcholu

19.5.2018

Jarní exkurze na jedny z botanicky nejcennějších lokalit severní části Českého středohoří, ohrožené některými variantami plánované výstavby dálničního přivaděče. Projdeme druhově bohaté louky na úpatí Výrovny, významné m.j. výskytem vstavačovitých. Podíváme se na vrchol Výrovny s krásným výhledem na přilehlé vrcholky Českého středohoří a Děčínské vrchoviny, navštívíme přírodní památku Jílovské tisy. V závěru lze navštívit okolí zámku v Jílovém (otevřen až od června) a další zajímavosti v Jílovém.

Region:Děčínsko
Start:sraz v 9:15 na autobusové zastávce Jílové, nám.
Cíl:odpoledne - Jílové
Délka trasy:cca 5 - 15 km
Pořadatel:KČT TJ Loko Rekre Ústí nad Labem
Organizátor:za KČT (ve spolupráci se z.s. Středohoří sobě): Karel Nepraš
Kontakt723 850 631/carlinepras@seznam.cz a 725 010 340/kroufek@gmail.com
Benefity KČT:Pojištění člena KČT.
Web akce:

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Sraz v 9:15 na autobusové zastávce Jílové, nám. (po příjezdu autobusu od Libouchce). Doprava: z Ústí n.L. ze zast. MHD Mírové nám. v 8:31 do zast. Libouchec, ObÚ. Odtud přípojem v 9:05 do zast. Jílové, nám. (příjezd 9:14). Varianta z Děčína: Ze zast. Prokopa Holého v 8:24 (příjezd do Jílového v 8:41). Trasa: Jílové - Výrovna - Jílové. Výlet vedou: K. Nepraš a R. Kroufek.