Tyto propozice si můžete na svém počítači vytisknout příkazem: Ctrl + pZAVŘÍT TISKOVÝ NÁHLED

Letní botanická exkurze - Chvalov

Dolní Zálezly - Chvalov - Vaňov, případně ještě dál

14.7.2018

Letní botanická exkurze nás provede přes křovinaté stráně v polohách zaniklých sadů a vinic mezi Dolními Zálezly a Chvalovem, do vrchu k cenným fragmentům teplomilných doubrav u Chvalova. Odtud se vydáme dolů po turistické cestě napříč svahy labského údolí přes porosty charakteru dubohabřin a suťových lesů, až ke studánce U dřevěných zvířátek a do Vaňova. Mimo společný výlet lze pokračovat přes Vaňovský vodopád a Větruši (odtud pěšky nebo lanovkou) do Ústí nad Labem, anebo přes zdymadla na hrad Střekov atd.

Region:Ústecko
Start:v 9:15 ze žst. Dolní Zálezly
Cíl:odpoledne - Vaňov
Délka trasy:cca 7 km společně (až 15 km pokud budete. pokračování individuálně)
Pořadatel:KČT TJ Loko Rekre Ústí nad Labem
Organizátor:za KČT (ve spolupr. se z.s. PULeC): Karel Nepraš
Kontaktmail: carlinepras@seznam.cz, tel.: 723 850 631
Benefity KČT:Pojištění člena KČT.
Web akce:

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Sraz je na žst. Dolní Zálezly v 9:15 hodin. Doprava: vlak v 9:02 z Ústí n.L., vlak v 8:30 z Lovosic. Trasa: Dolní Zálezly - Chvalov - Vaňov. Výlet vede Karel Nepraš.