Detail turistické akce (propozice):

BEZ OMEZENÍ ÚČASTI

Letní botanická exkurze - Chvalov

Dolní Zálezly - Chvalov - Vaňov, případně ještě dál

14.7.2018

Letní botanická exkurze nás provede přes křovinaté stráně v polohách zaniklých sadů a vinic mezi Dolními Zálezly a Chvalovem, do vrchu k cenným fragmentům teplomilných doubrav u Chvalova. Odtud se vydáme dolů po turistické cestě napříč svahy labského údolí přes porosty charakteru dubohabřin a suťových lesů, až ke studánce U dřevěných zvířátek a do Vaňova. Mimo společný výlet lze pokračovat přes Vaňovský vodopád a Větruši (odtud pěšky nebo lanovkou) do Ústí nad Labem, anebo přes zdymadla na hrad Střekov atd.

Region:Ústecko
Začátek:v 9:15 ze žst. Dolní Zálezly
Konec:odpoledne - Vaňov
Délka trasy:cca 7 km společně (až 15 km pokud budete. pokračování individuálně)
Pořadatel:KČT TJ Loko Rekre Ústí nad Labem
Organizátor:
Kontakt
Benefity KČT:
Propozice:Vytisknout
Web akce:

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Podrobné pokyny k akci nejsou k dispozici.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ:

Přihlašovací formulář není k dispozici.

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: