Užívej výhod člena Klubu českých turistů:

• ČLENSTVÍ V KČT

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků - odborů KČT. Každý člen platí roční příspěvek, který se skládá ze tří částí - odvod ústředí (příspěvek ústředí 2017), který schvaluje Ústřední konference KČT, odvod pro oblast, který schvaluje Oblastní konference KČT a odvod odboru, který schvaluje Výroční schůze odboru KČT. Účelem členských příspěvků je zajištění aktivit souvisejících s činností Klubů českých turistů (podpora značení, pronájmy, publikační a mediální činnost, atd.). Členové KČT oproti členskému příspěvku získávají systém slev a výhod, které jsou uvedeny níže. S podstatou činnosti Klubu českých turistů v Ústecké oblasti se můžete seznámit zde.

TYPY ČLENSTVÍ KČT

Členové KČT si mohou sami zvolit rozsah členských výhod, podle typu členství. Podle typu členství jsou odstupňovány členské příspěvky:

• Základní členství zahrnuje úrazové pojištění člena, slevu na dopravu, slevy na startovném, slevy na mapy KČT, slevy na služby a zboží, slevy NPÚ a poskytování příspěvku na ubytování.

• Rozšířené členství obsahuje navíc roční předplatné časopisu TURISTA (10 čísel ročně) a slevu 50 % na konkrétní turistické oblečení nebo vybavení.

• TOP členství obsahuje navíc poukaz na jednu mapu KČT a jednoho průvodce vydavatelství Soukup a David dle vlastního výběru a ještě jako dárek nějakou turistickou potřebu.

Společné členství v KČT a v Alpenvereinu.cz

Při přihlášení k ročnímu členství v české pobočce rakouského horského spolku ALPENVEREIN si můžete zvolit společné členství v obou spolcích s výhodou pro členy KČT (stávající i nově přihlášené). Členství v Alpenvereinu lze získat na 80 prodejních místech (např. v prodejnách Etudy sport) nebo na www.alpenverein.cz. Součástí členství je i velmi výhodné pojištění pobytu v horách po celém světě, slevy na alpských chatách a další výhody.

• VÝHODY PLYNOUCÍ Z ČLENSTVÍ V KČT

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Klub českých turistů je od 24. 4. 2014 členem Českého olympijského výboru a od roku 2015 je zapojen do úrazového pojištění sportovců. Úrazové pojištění, které má ČOV uzavřeno s Pojišťovnou VZP a.s. (komerční pobočkou zdravotní pojišťovny VZP), se vztahuje na úrazy, vzniklé při účasti na organizované turistické akci nebo při turistické činnosti (např. při obnově turistického značení). Během organizovaných akcí jsou pojištěni nejen všichni členové KČT, ale také účastníci - nečlenové. Členové KČT jsou pojištěni také při organizované dopravě na turistickou akci. Úrazové pojištění se vztahuje na všechny akce, organizované kteroukoli složkou KČT (nejen na akce, uvedené v ústředním nebo oblastním kalendáři, ale na všechny akce, pořádané odbory) a pojištěni jsou nejen všichni členové KČT, ale také nečlenové KČT, kteří se akce účastní. Rozdíl je v tom, že nečlenové jsou pojištěni jen během své účasti na akci, kdežto členové KČT také během organizované dopravy na akci a zpět.

EUROBEDS

Každý člen obdrží nový členský průkaz, s nímž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS.

SLEVY NA UBYTOVÁNÍ

Na základě předložení členského průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (s vyznačením platnosti) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách OTK a Naturfreunde v Rakousku, chatách Fichtelgebirgsvereinu v Německu — Bavorsku a na chatách KST na Slovensku.

MAPY KČT

Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 25 % z běžné prodejní ceny. Mapy se slevou je možné získat přímo u vydavatele - společnosti TRASA v Praze 13, v turistickém infocentru v Praze 2, u regionálních prodejců a v některých oblastních sekretariátech KČT. Je možno si je objednat také v e-shopu na www.kct.cz

SLEVY NA STARTOVNÉM

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.

SLEVY NA DOPRAVU

Slevy při nákupu některých IN karet jsou poskytovány přímo při pořízení (obnově) karet na vybraných pokladnách Českých drah. KČT dotuje všem svým členům nákup kilometrické banky ČD (max. 2 sešitky za rok).

SLEVY NA SLUŽBY A ZBOŽÍ

V řadě míst ČR nabízejí členům KČT slevu na poskytované služby a zboží v rámci slevového systému EUROBEDS. Jedná se především o slevy na ubytování, na vstupné a na nákup turistického vybavení.

Seznam slevových partnerů.

SLEVY NA VSTUPNÉ

Slevy na vstupné platí do objektů Národního památkového ústavu, který poskytuje členům KČT slevu z plného vstupného do cca 50 památkových objektů - hradů, zámků a dalších památek.

VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

KČT nově uzavřel smlouvu o zapojení do věrnostního systému SPHERE CARD, jehož 10.000 slev mohou využít členové KČT s členským průkazem, který spojuje původní papírový členský průkaz, kartu EUROBEDS a věrnostní kartu SPHERE CARD. Ta je platná po dobu členství v KČT.

• JAK VYŘÍDIT ČLENSTVÍ V KČT

Pokud máte ještě nějaké dotazy týkající se členství v Klubu českých turistů nebo jste se již rohodli pro členství, vyplňte prosím členskou přihlášku a tuto odevzdejte na příslušném odboru KČT ve vašem regionu, ke kterému chcete patřit.

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI:


PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: