Brána do Čech - Dolní Poohří

Dolní Poohří

DOLNÍ POOHŘÍ

V místech, kde se vlídná a malebná krajina sbíhá k dolnímu toku řeky Ohře, žijí lidé od nepaměti a stejně dlouho si tu stavějí svá sídla. Životadárná řeka tak spojuje několik pozoruhodných historických královských měst, která se pyšní velkolepými stavbami, úhlednými náměstími, městskými hradbami tyčícími se nad řekou, kostely a chrámy, zámky, kláštery – a nejde jen o památky z hlubin času, ale i stavby, kterými se vyznamenali architekti posledních sta let.

Stejně tak tu ale můžete vstoupit do pečlivě rekonstruovaných lidských obydlí z doby kamenné, můžete bloumat po kopcích a zkoumat, na kterém z nich mohl ležet legendární Wogastisburg, pronikat do mámivé oblasti v podhůří Doupovských hor, objevovat do země vrůstající židovské hřbitovy, nalézat v náručí travnatých luk rozeseté sluňáky, kameny, které jakoby nalakovali sami andělé, objevovat naleziště drahých kamenů, žasnout nad neuvěřitelnými meandry Oharky, jak se něžně říkávalo řece Ohři, sjet až na okraj džbánské křídové tabule anebo se nechat nedaleko Žatce ohromit pouštní Bílou skálou, případně zdolávat kopce od zříceniny ke zřícenině a údolí od zámku k zámku.

Dolní Poohří

Můžete ale také šlapat po pěšinách a cestách mezi nekonečnými chmelnicemi. Ohře samotná musí být opravdu zázračnou řekou, protože na nedozírných chmelnicích na jejích březích roste a zraje nejlepší chmel na světě, ze kterého se vaří pivo na všech kontinentech. Chmel je zdejší pýcha, je to zlato Dolního Poohří, o které je opřena sláva českého piva. Jeho pěstování tu má více než tisíciletou tradici. Dá rozum, že si cestu můžete zpestřit ochutnávkou rozličných piv v pivovarech a pivovárcích, které vyrůstají v krajině jako houby po dešti.

Ohře je tepna regionu, je to řeka, již milují vodáci, kteří ji skoro po celý rok hladí břichy svých lodí a ještě o něco hlasitěji ji vzývají rybáři. Právě Ohře je totiž jeden z nejatraktivnějších rybářských terénů, zejména ti, kteří propadli muškaření, nedají na svou Ohři dopustit. Idylicky zvlněná krajina kolem řeky, která se jako bájný had plazí širokou kotlinou od jednoho královského města ke druhému, zalesněné vrchy korunované zříceninami hrdých hradů, rozlehlé lány i skromná políčka kropená sluncem a laskaná větrem, zčeřená vodní plocha nedozírné Nechranické vodní nádrže, kraj zbrázděný stopami dávných obchodníků i bitvami bájných Lučanů, země záhadných menhirů a kamenných řad, tenhle půvabný kout země české vás hlasitě zve – pojďte a poznávejte mě, stojím za to! Svěřte se Ohři, ona sama vás nejlépe provede svým královstvím. Uvítá vás Klášterec nad Ohří s novogotickým romantickým zámkem plným vzácného porcelánu a obklopeným nádherným anglickým parkem, s jedinečným Muzeem hodin i útěšnou lázeňskou čtvrtí. Jen o něco dál po proudu Ohře vás vzápětí pohostí Kadaň, středověké město se slavnou Katovou uličkou, vůbec nejužší v celé zemi, s barokními, renesančními a gotickými domy, vznosným chrámem, úžasně zachovalými městskými hradbami, pozdně gotickým opevněním s mohutným barbakanem a pevnými branami, s gotickým hradem a především opravdu úchvatným a unikátním františkánským klášterem, k němuž vede středem města nezvyklá křížová cesta, i s novodobým, velmi hravým nábřežím Maxipsa Fíka.

Ohře vás nese dál, až do historického Žatce s největším chmelovým muzeem na světě, s jedinečným Chrámem chmele a piva, kde uslyšíte obíjet pivní orloj a svezete se v kouzelném výtahu, jenž se změní v koš balónu letící vysoko nad městem, s městskou památkovou rezervaci, která zahrnuje více než pět set nádherných vesměs středověkých domů, úzké uličky, chrámy, náměstí, morové sloupy, hradby, věže, jednu z největších synagog v Česku... To už vás ale vyhlíží Louny, měsíční perla na Ohři s fascinujícími střechami gotického chrámu sv. Mikuláše geniálního architekta Benedikta Rejta a mohutnou Žateckou branou svírající podkovu městských hradeb, ale také s pozoruhodnou obytnou kolonií, utopickým projektem významného českého modernisty, architekta Jana Kotěry.

A vydáte-li se od koryta řeky kterýmkoli směrem, zase vás čekají věci podivuhodné – mekka všech paraglidistů, kopec obdařený nezvyklými termickými proudy, ale také stepní flórou – důstojná Raná, největší zámecký park u nás, to je ten, který obklopuje zámek Krásný Dvůr, strašlivý rypadlový drak spící v Březně v důlní sloji, zářivé zámky Stekník, Líčkov nebo Nový Hrad, ojedinělý archeologický skanzen v Březně u Loun, polozapomenutý, ale o to zářivější barokní klenot – město Cítoliby, nedaleký, doslova fascinující Vernerův mlýn s ojedinělou a velmi živoucí expozicí mlýnské technologie i života ve starých mlýnech, a nakonec i tajuplná a magická energie nikdy nedokončeného gotického chrámu v Panenském Týnci.

Text: Rostislav KřivánekPARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: