Tuzemské a zahraniční expedice pořádané KČT Ústecké oblasti:

JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA

SKOTSKO 2018

ZADUMANÁ ZEMĚ, STARÁ HISTORIE A PŘEKRÁSNÁ PŘÍRODA

1.6.2018 - 12.6.2018

PROGRAM EXPEDICE:

Naše EXPEDICE začíná cestou do Belgie. Přeplujeme do Anglie. Pokračujeme ve směru Cambridge do Yorku. Další zastavení u římská hranice Hadrians Wall. Přijeli jme ke skotské hranici do Gretny-hraniční „obřadní“ hospody a kovárny. Jsme ve Skotsku. Projíždíme půvabným krajem The Trossachs s královnou skotských jezer Loch Katrine. Přes divoké pohoří Grampian do oblasti Inverness , prohlédneme si půvabný hrad Cawdor, vřesoviště u Culloden s místem poslední bitvy na ostrově a poté opředené pověstmi jezero Loch Ness s hradem Urquell. Jsme ve Fort Williamu, kde jsme nejblíže nejvyšší hoře Ben Nevisu. Podél opěvovaného jezera Loch Lomond, západním pobřežím zálivů, hor, úchvatných přírodních scenérií navštívíme nejhezčí městečko západního pobřeží Inveraray s údolím řeky Aray. Trasou mezi horami a mořem dojedeme do Ballachulish. Obklopeni horskými štíty projedeme údolím Glen Coe, vyjedeme do tajůplného vřesoviště Rannoch Muir. Vrátíme se podél břehů jezera Loch Tay. V oblasti Glen More se dostaneme do těsné blízkosti královského zámku Balmoral. Čeká nás hlavní město Edinburg. Jeho historická část s velkolepým hradem, palácem Holyrood, Královskou mílí, katedrálou St.Giles i gregoriánskou částí města. Patří k městům, na které se nezapomene. Cestou zpět se zastavíme u hradu Stirlingu. Ráno se vydáme k nejmenší palírně whisky ve Skotsku v Edratour.Projdeme se a prohlédneme si historické městečko Pitlochry, které je známé textilními výrobnami a malebnými krámečky se skotskou vlnou. A ještě procházka přírodou u Tummel Bridge. Budeme zajíždět přes oblast Lake District do historického města Chester. A již nás čeká cesta domů.

DOPRAVA:

Ústí nad Labem, parkoviště ulice U Chemičky, ostatní nástupy dle Pokynů na cetu

UBYTOVÁNÍ:

dle Pokynů na cestu

STRAVOVÁNÍ:

dle Pokynů na cestu- polopenze

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

dle Pokynů na cestu

CENA:

Cena bude určena v lednu 2018

ORGANIZÁTOR:

Mgr. Hana Lukášková, 736 754 160, email.: z.lukasek@gmail.com

AGENTURA:

Klub českých turistů, oblast Ústecký kraj, Velká Hradební 19, 40001 Ústí nad Labem

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ:

Mám zájem o účast na této turistické akci:

Zadejte vaše jméno: *
Zadejte váš telefon: *
Zadejte váš mail: *

*Tyto údaje jsou odeslány výhradně na mail organizátora této konkrétní akce. Slouží k tomu, aby vás mohl zařadit na seznam účastníků a ověřit si vaši účast. Potvrzením tohoto formuláře souhlasíte s odesláním uvedených údajů. Vaše přihlášení k účasti si ověřte telefonicky na kontaktech pořadatele.

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: