Bezpečnost na turistických značených trasách:

Příroda je společným bohatstvím a proto by i nadále měla zůstat volně přístupná a při dodržení zásad pohybu v ní i pravidel ochrany přírody sloužit všem k rekreaci a turistickému i sportovnímu vyžití. Klub českých turistů se mimo jiné zamýšlí nad bezpečností pěších turistů, lyžařů a cykloturistů na společných trasách tak, aby se ani jedna skupina turistů necítila ohrožena. KČT nepřísluší legislativní řešení, ale přichází s výzvou ke vzájemné ohleduplnosti.

Organizovaná turistika, kterou v naší zemi provozují zejména odbory Klubu českých turistů, je významným příspěvkem pro bezpečný pohyb v terénu. Již to, že akce jsou skupinové, zajišťuje, aby postižený turista v případě úrazu nebo zdravotní příhody nezůstal bez pomoci. Zásadám bezpečného pohybu na horách, na vodě, v zimní krajině a podobně se také věnují metodické akce KČT. Jejich nedílnou součástí jsou kurzy první pomoci. Naši cvičitelé jsou v tomto ohledu kvalitně vyškoleni a proto se na výpravách s KČT opravdu můžete cítit bezpečně.

Kodex pro společné užívání turistických tras:

SPOLEČNÝ KODEX VŠECH TURISTŮ

 1. Základním pravidlem je ohledupinost k ostatním uživatelům cest i k přírodě.
 2. Mysli na to, že při kolizi jsme všichni zranitelní.
 3. Při nasazených sluchátkách hůře vnímáš zvuky z okolí, buď proto ostražitější.
 4. Pro zastávky a odpočinek zvol místo mimo cestu.
 5. Své odpadky odnes s sebou.
 6. Chraň značení tras, upozorni na jejich závady.
 7. Do přírody vyrážíme všichni relaxovat a nikoli se hádat a rozčilovat.

KODEX PĚŠÍHO TURISTY

 1. Na společných cestách nechej projíždějícím cyklistům volný pruh k projetí.
 2. Při chůzi sleduj provoz před sebou i za sebou a upozorni ostatní ve skupině na průjezd cyklistů nebo lyžařů.
 3. Dej cyklistovi nebo lyžaři signál, že o něm víš.
 4. Nevstupuj do lyžařské stopy.
 5. Hlídej své děti a psy, aby nevběhli náhle cyklistovi pod kolo či do lyžařské stopy.

KODEX CYKLISTY

 1. Nejezdi po cestách, které jsou označeny jako zakázané pro cyklisty.
 2. Ovládej své kolo, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou a fyzickou zdatnost.
 3. Vždy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele cesty o svém úmyslu je předjet,
  aby mohli včas zareagovat.
 4. Při míjení pěších turistů sniž rychlost.
 5. Nevjížděj do lyžařské stopy.

KODEX LYŽAŘE

 1. Pokud není na cestu zakázán vstup a vjezd i ostatním turistům, vol pokud možno jiné trasy.
 2. Ovládej své lyže, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou a fyzickou zdatnost.
 3. Při jízdě mimo lyžařské stopy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele cest o svém úmyslu je předjet, aby mohli včas zareagovat.
 4. Při míjení pěších turistů sniž rychlost, a to zejména při jízdě z kopce.
 5. Ve stopě se vyhýbej vpravo a uvolni stopu lyžaři jedoucímu z kopce.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PŘI AKCÍCH KČT

Dovolujeme si upozornit, že Klub českých turistů je od roku 2015 je zapojen do úrazového pojištění sportovců. Úrazové pojištění, které má ČOV uzavřeno s Pojišťovnou VZP a.s. (komerční pobočkou zdravotní pojišťovny VZP), se vztahuje na úrazy, vzniklé při účasti na organizované turistické akci nebo při turistické činnosti (např. při obnově turistického značení). Během organizovaných akcí jsou pojištěni nejen všichni členové KČT, ale také účastníci - nečlenové. Členové KČT jsou pojištěni také při organizované dopravě na turistickou akci.

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: