Veřejná doprava Ústeckého kraje a jízdní řády

Plánujete turistickou akci nebo se chystáte na turistiku jinak, než vlastním autem? Pak Vám možná pomůže následující přehled dopravních možností v rámci Ústeckého kraje. Při plánování organizované turistiky v rámci kraje můžete využít DÚK (integrovaná doprava Ústeckého kraje), která i přes četné porodní bolesti začíná úspěšně fungovat a může vám ušetřit nemalé peníze. Největším přínosem DÚK je, že při cestování ve vyznačených tarifních zónách můžete přestupovat mezi různými dopravními prostředky (nejčastěji bus/vlak) na jednu jízdenku. Je ale potřeba si pohlídat tarify. Při nedávné akci se nám stalo, že jízdenka z Varnsdorfu do Litoměřic stála 94 Kč, ale z Prackovic (což je blíže) do Varnsdorfu již stála 131 Kč. Aby jízdenka Ústeckého kraje fungovala v autobusech i na tratích ČD bez problémů, musí mít vyznačeno „Jízdní doklad DÚK“ (to požadujte při nákupu jízdenky). Při cestování v systému DÚK též musíte dbát na to, abyste se pohybovali v rámci Ústeckého kraje, protože pokud trasa vede přes území jiného kraje, jízdenka DÚK zde neplatí. Za tímto účelem doporučujeme pečlivě si prostudovat mapku platných tras a zón DÚK, které jsou k dostání v autobusech a na informačních centrech.

Lokální jízdní řády v Ústeckém kraji:

Speciální dopravní systémy:

Autobus integrované dopravy Ústeckého kraje

Autobusy systému DÚK poznáte podle jasně zelené barvy. V nich si můžete zakoupit Jízdní doklad DÚK, který platí i na vlaky Českých drah na tratích systému integrované dopravy Ústeckého kraje. Jízdenky platí v omezeném rozsahu i na vybrané linky MHD v Ústeckém kraji (je nutné se o tom informovat).

Místní lokálka na Šluknovsku

Rozvoj turistiky má významný vliv na udržení lokálních železničních tratí v Ústeckém kraji. Lokálky doplňují nejen dopravní obslužnost, ale jsou zejména oblíbenou a stále více vyhledávanou turistickou atrakcí.

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: