Jarní kilometry 2017

Jarní kilometry 2017

Odznak Jarní kilometry 2017 vydává Klub českých turistů – oblast Ústecký kraj, ve spolupráci se sekcí pěší turistiky programové rady KČT. Plnění odznaku má velmi jednoduchá kritéria: účast na zahájení turistického jara odboru či oblasti, účast na výletu nebo pochodu v době od 21. 3. 2017. Pro rok 2017 je cena odznaku JMK 22 Kč + poštovné. Splnění se nikde neprokazuje, je věcí osobní cti.Odznaky můžete objednat na adrese:

Růžena Streiftauová

M. Gorkého 1265/586, 434 01 Most

tel. 724 292 799

e-mail: ruzena.streiftauova@seznam.cz

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: