Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

Ing. FRANTIŠEK BIENERT

* 16. 4. 1911 ve Šluknově, + 16. 9. 1990

Po válce pracoval v různých závodech, např. v textilní továrně Johann Waldhauser ve Šluknově, u firmy Miller a Grohmann v Království, v závodě Flanela v Císařském a v závodech národního podniku Bytex jako hlavní technolog. Všude rozdával své bohaté zkušenosti a vědomosti. Jeho odbornost byla důvodem, že nebyl po válce vyhoštěn i přes to že chtěl odejít s bratrem Eduardem který odsunut byl. Při vší odpovědné práci však nezapomínal na svoji velikou zálibu – turistiku. Poznávání přírodních krás ve své vlasti a v zahraničí věnoval veškerý svůj volný čas. Objevoval zapomenuté pomníky, jako značkař obnovoval známé, a objevoval téměř zapomenuté turistické stezky, hledal vzácné rostliny. V této činorodé práci pokračoval i v důchodovém věku. Své vědomosti předával členům turistických oddílů, hlavně se věnoval dětem. Snažil se získat je pro hledání krásy kolem sebe. Pořádal výlety v zimě, kdy se tvořily ledopády, na jaře když kvetly krokusy nebo chráněná měsíčnice vytrvalá. V létě pořádal výlety do hor, lesů. Největší odměnou mu byla účast mládeže na těchto akcích. Jeho odborem prošlo několik generací dětí. Tento skromný, vzdělaný člověk, značkař, cvičitel, školitel, velký znalec kraje a obdivovatel přírody stál u zrodu, a svou radou pomohl k vzniku odboru turistiky v Krásné Lípě.

František Bienert

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: