Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

HELENA BORSKÁ

* 14. 6. 1928, + 16. 5. 2005

Od r. 1989 se opět zapojila do skautingu, věnovala se kronice, byla krajskou velitelkou. Stala se členem Klubu historiků. V r. 2005 vydala Spolchemie knižně Poznámky k historii města Ústí n. L. a okolí. Jejím mateřským oddílem byl odbor KČT Chemičky, kde na výletech předávala své vědomosti o historii turistům.

Helena Borská

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: