Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

MUDr. ZDENĚK BORSKÝ

* 2. 4. 1926 Praha + 16. 4. 2018 Ústí nad Labem

Zděněk Borský měl vždy velký vztah ke skautingu, ale nikdy se skautem nestal z důvodu nepřízně této organizaci jak v době protektorátu tak po nastolení vlády KSČ. Byl pilným čtenářem knich J. Foglara a organizoval během války akce pěší turistiky i cykloturistiky. Po studiích 1950 byl přidělen do nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 1957 založil oddíl chlapců, který vedl ke skautingu. Dal na radu zkušených turistů a s oddílem vstoupil do turistické organizace, aby byli jako oddíl legální. Organizoval 2 tábory pro svůj oddíl v Lenoře a na Slapské přehradě, nebyl však s tehdejším vedením StB ve shodě a byl vyslýchán. Poté se rozhodl svůj oddíl rozpustit a z části chapců přestoupil do vodáckého oddílu. V TJ Chemička byl s manželkou řadovým aktivním členem. V roce 1974 na výroční schůzi byl zvolen předsedou a v této funkci setrval až do roku 2010. Jako předseda pečlivě evidoval počet nachozených km, zavedl brigády na udržování turistických značených cest a obnovu zapomenutých cest, které jsou dnes značeny jako naučné stezky. Dr. Borský absolvoval stovky dálkových pochodů.

Zdeněk Borský

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: