Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

KAREL GOSZLER

* 1865, + 1936

Byl u založení a též iniciátorem vzniku lounského odboru 1894 a od roku 1897 pracoval jako předseda a později místopředseda 39 let, celkově 42 let turistické činnosti Byl první značkař, podílel se vyznačení cesty na Oblík Zakladatel kroužků s turistickým zaměřením 8 let se neúnavně věnoval vybudování turistické chaty na Stříbrníku Od roku 1926 byl odpovědným redaktorem časopisu Turistický obzor oblastí Krušnohorská a Dolnolabská Karel Goszler zemřel v roce 1936 Vydávání časopisu se potom ujal náš již známý Karel Lím 42 let členství a neúnavné práce tohoto průkopníka v počátcích turistické činnosti si zaslouží uvedení do oblastní Síně slávy.

Karel Goszler

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: