Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

Ing. KAREL HLAVÁČEK

* 11. 8. 1927

Dlouholetý člen KČT,dnes oddílu VHT Ústí n/L je stále aktivním turistou, předsedou značkařů KCT obvodu Ustí n/L. Pod jeho vedením pracuje 20 vyškolených značkařů KCT (z toho 13 z našeho oddílu). Pan Hlaváček pracoval jako sekretář krajské komise značení, spolupracoval s ústředím na předpisech a metodice značení, spolupracoval na převodu značkařské činnosti do počítačové sítě.

Karel Hlaváček

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: