Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

VÁCLAV KRČIL

* 7. 2.1892 Teplice - Šanov, + 24. 3. 1972 Praha

První záznam se jménem Václava Krčila se zachoval v ohořelém listu kroniky odboru Klubu československých turistů Ústí nad Labem z roku 1935, kde je zmíněn v souvislosti s konáním schůze. Po osvobození v roce 1945 se přátelé turistiky na základě výzvy pana Procházky sešli na Větruši, kde se v listopadu 1945 ustavila pobočka KČT s asi 25 členy. Schůzky se nejdříve konaly v bytě pan Krčila, po pronajmutí prostor v Jirchářích se zařídila kancelář KČT v roce 1948. Proběhla ustanovující schůze, na které byl Václav Krčil zvolen do několika funkcí. Působil jako referent značkařů a referent pro tisk a rozhlas. Věnoval se organizování turistických výletů, kde byl také vedoucím. Václav Krčil byl nejenom aktivním turistou, ale i nadšeným horolezcem. Je nestorem začátků turistiky v Ústí nad Labem i celém kraji.

Václav Krčil

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: