Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

Ing. MILAN MACHOVEC

* 17. 10. 1937 v Dolním Jiřetíně, + 2002

Jeho otec František byl známým organizátorem sportu v Hamru u Litvínova i v rámci okresů Litvínov a Most. Charakterizovat Milana Machovce je úkol nevděčný. Skrývá nebezpečí, že na některou z jeho bohatých zásluh zapomeneme. Pokud o Milanovi řekneme, že byl také schopný organizátor - je to slabě vystihnuto. Geniálně a vytrvale strhával k turistické aktivitě Vedl nebo se podílel na akcích celostátního významu. Snad vyjmenujeme nejdůležitější: III. Zimní sraz turistů v Novém Městě v Krušných horách 1978, Krajský sraz TOM v Hamru 1979, Sraz učňovské mládeže 1986, VII. Letní sraz turistů v Mostě na Benediktu 1987, řadu letních a zimních setkání TOM okresu Most, členství ve štábu lyžařských závodů Krušnohorské 50 atd. K tomu od r. 1992 vytváření nové oblasti a funkce člena výkonného výboru ústředí KČT.

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: