Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

KAREL NOVÁK

* 27. 6. 1922, + 5. 11. 1997 v Jílovém

Turistika byla jeho největším a nejzamilovanějším koníčkem. Myslel i na mladou generaci. Vedl turistický oddíl dětí z Dětského domova v Jílovém, organizoval zájezdy a putovní tábory do Vysokých Tater, Roháčů, Jizerských hor a Krkonoš. Jako vysokohorský vůdce se podílel na pořádání srazů VHT. V roce 1962 se stal cvičitelem turistiky I. třídy. Věnoval se ochraně přírody, studoval historii. Své poznatky publikoval, konzultoval pro vydavatele Orbis a předával při přednáškách a školení cvičitelům turistiky. Veškeré životní zkušenosti se snažil promítnout i do funkce metodika okresního výboru turistiky, kde pracoval od roku 1958 do roku 1987. Za svou významnou pomoc při rozvoji československé tělesné výchovy byl oceněn v roce 1972 veřejným uznáním III. stupně. Za svou osobní turistickou aktivitu získal v roce 1981 titul mistr turistiky a následně v roce 1982 vyznamenání II. stupně za zásluhy o rozvoj československé tělesné výchovy. V roce 1987 dostal toto vyznamenání I. stupně.

Karel Novák

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: