Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

Ing. JAROSLAV POUL

* 8. 1. 1929, + 5. 6. 1998

Spoluzakladatel skautského hnutí v Duchcově. Organizoval pro skauty letní tábory a celoroční turistické akce. Po násilném včlenění skautů do TJ Slovan Duchcov se stali od r. 1949 oddílem turistiky. Provozovali pěší turistiku, kanoistiku, lyžování. Ing. J. Poul organizoval zimní srazy, Krušnohorskou padesátku, letní tábory pro mládež TOM. Po roce 1990 došlo k rozdělení TJ Slovan na jachetní oddíl a turistiku a pan Poul se stal předsedou oddílu turistiky až do abdikace ze zdravotních důvodů.

Jaroslav Poul

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: