Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

VLASTIMILA SÉMANOVÁ

* 26. 5.1932 v Uherském Hradišti

V mládí se věnovala atletice, později horolezectví a s turistikou se seznámila v roce 1965 v Opavě. Do řad členů KČT vstoupila v roce 1965 v Litvínově. V roce 1972 se začala věnovat výkonnostní turistice a v roce 1975 absolvovala školení cvičitelů mládeže II. Třídy, což byla podmínka pro získání mistrovské výkonnostní třídy (MVT). V roce 1976 získala MVT a také zlatý odznak Turista ČSR. V roce 1981 jí byl udělen titul Mistr turistiky, prolongovaný v roce 1987 s trvalou platností. Svou práci s mládeží zaměřila na poznávací činnost, znalost přírody a fyzickou zdatnost. Tato činnost byla každoročně bohatě zužitkovaná při účastech na okresních a krajských turisticko - branných závodech mládeže (TBZM).

Vlastimila Sémanová

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: