Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

ZDENĚK ŠKODA

* 2. 9. 1926 v Náchodě, + 2. 1. 2009

Turista tělem i duší po celý svůj život. Ćlen výboru. Organizátor dálkových pochodů a turistických výletů. Člen ústřední revizní komise v Praze. Hlavní organizátor Jarního srazu Labsko-Lužické oblasti. Podílel se spolu s rumburskými turisty na úpravě okolí pramenů, jejich svedení do vyzděné studánky, výstavbě dřevěného altánu, instalaci stolků a laviček, prosekání dřevin Svou usilovnou prací ve spolupráci s ústředním výborem KČT se zasloužil o vytvoření hraničního přechodu pro turisty - Zadní Doubice – Hinterhermsdorf v Česko-Saském Švýcarsku Do organizované turistiky - rumburského turistického oddílu - vstoupil až v roce 1985. Byl především aktivním a nadšeným pěším turistou, ale věnoval se i lyžařské turistice a cykloturistice, v pozdějším věku se zúčastnil i mnoha vodáckých sjezdů řek. O několik roků dříve, v roce 1993, pořádal KČT Rumburk Jarní sraz turistů Labsko-lužické oblasti. s rumburskými turisty zorganizoval sbírku na opravu, umisťoval kasičky a plakáty žádající občany města o příspěvek, oslovoval podniky, organizace, soukromníky… Této iniciativě vyšlo vstříc také vedení města a tak se rozhlednu nakonec opravit podařilo – v roce 1995 byla Augustova rozhledna na Dýmníku slavnostně otevřena a hraniční přechod pro turisty Zadní Doubice – Hinterhermsdorf v Česko-Saském Švýcarsku byl rovněž otevřen.

Zdeněk Škoda

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: