Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

MIROSLAV TŮMA

V roce 1981 vznikal při TJ turistický odbor Krásná Lípa, patřil mezi zkušené organizátory šluknovský cvičitel, milovník a znalec přírody Miroslav Tůma. Rád cestoval a poznával kraje a jejích okolí, což mu zůstalo do konce jeho života.Když se stal členem odboru turistiky v Rumburku byl hlavním organizátorem všech akcí, které odbor pořádal. Své praktické zkušenosti předával nejen členům svého odboru, ale i dalším zájemcům. Byl neúnavným propagátorem našeho kraje, jeho přednášky doprovázené diapozitivy byli mezi turistickou veřejnosti velmi oblíbené. Hlavním jeho přínosem byly cenné zkušenosti s organizaci velkých turistických akcí. On přišel s myšlenkou uspořádat dálkový, turistický pochod Skalními hrádky Labských pískovců. V další tvůrčí a přednáškové činnosti mu zabránila nemoc.

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: