Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

FERDINAND VESELÝ

* 1903, + 1979

Byl po dlouhá léta hlavním organizátorem turistiky v bývalém Ústeckém kraji a proto údaje z jeho životopisu jsou současně jakousi historií poválečné turistiky na Ústecku. Po skončení druhé světové válce se turistika rozbíhala velmi pomalu a dobře pracující odbor KČT byl z počátku pouze v krajském městě. Po přestěhování do Teplic, se opět zasloužil o rozvoj turistiky na Teplicku, vedl turistický oddíl Somet Teplice Ve všech funkcích které během celého života zastával, byl především výborným organizátorem, vždy přinášel nové myšlenky, dokázal si vybrat dobré spolupracovníky a spolu s nimi své představy úspěšně realizovat. Mimo již zmíněnou činnost ve vedení turistiky Ústeckého kraje se postupně zapojoval do činnosti v Ústředním výboru turistiky.

Ferdinand Veselý

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: