Síň slávy organizované turistiky v Ústeckém kraji:

Organizovaná turistika v Ústeckém kraji by zcela jistě nabyla na takové úrovni, jako je dnes, pokud by se o ni nezasloužili lidé, kteří v turistice spatřovali smysl svého života a věnovali jí nesmírné množství práce a času. Díky jim dodnes můžeme čerpat z bohaté studnice informací o zajímavostech kraje, můžeme chodit po stezkách, které vybudovali a nebo se zúčastňovat akcí, jejichž historie už čítá mnoho desítek let. Vzpomeňme nyní spolu prostřednictvím této síně slávy na nejvýznamnější osobnosti severočeské turistiky:

LADISLAV ŽENÍŠEK

* 9. 3. 1921, + 31. 10. 1989

Stal se členem turistického odboru Slavoje Severotuk. Brzy se zúčastnil školení pro značkaře turistických značených tras. Od svých předchůdců převzal organizaci značkařské práce v okrese Ústí nad Labem. Po získání kvalifikace ústředního instruktora značení, rozšířil svoji působnost v tomto úseku činnosti i na kraj a v některých letech, kdy do obvodu značení pro severní Čechy byly zahrnuty i kraje od Plzně po Liberec, vykonával funkci předsedy této značkařské komise. V paměti značkařů zůstávají značkařská školení všech kvalifikačních stupňů, v nichž působil jako instruktor. Jeho metody a přístup k účastníkům těchto školení měly – a dodnes mnohdy mají – vliv na získání dobrého a trvalého vztahu k jejich další značkařské činnosti.

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: