Metodické akce a školení KČT 2017:

Metodické akce Klubu českých turistů jsou určeny především členům naší organizace, kteří se chtějí aktivně zabývat organizováním a vedením turistických akcí. Pod vedením zkušených instruktorů se tímto způsobem předávají potřebné znalosti a zkušenosti například o správném provádění turistického značení, o bezpečné turistice, zdravovědě, pohybu v horách a podobně. Vyškolení cvičitelé pak mohou pořádat turistické akce pod hlavičkou Klubu českých turistů.

Plán metodických akcí KČT v roce 2017

Aktuálně je v kalendáři Ústecké oblasti v nabídce 2 metodických akcí:
Název akce:

Letní botanická exkurze - Chvalov

Ročník:0
Pořadatel:KČT TJ Loko Rekre Ústí nad Labem - 106709
Popis akce:Letní botanická exkurze nás provede přes křovinaté stráně v polohách zaniklých sadů a vinic mezi Dolními Zálezly a Chvalovem, do vrchu k cenným fragmentům teplomilných doubrav u Chvalova. Odtud se vydáme dolů po turistické cestě napříč svahy labského údolí přes porosty charakteru dubohabřin a suťových lesů, až ke studánce U dřevěných zvířátek a do Vaňova. Mimo společný výlet lze pokračovat přes Vaňovský vodopád a Větruši (odtud pěšky nebo lanovkou) do Ústí nad Labem, anebo přes zdymadla na hrad Střekov atd.
Místo konání:Ústecko
Začátek akce:14.7.2018
Konec akce:
Start:v 9:15 ze žst. Dolní Zálezly
Cíl:odpoledne - Vaňov
Trasy:cca 7 km společně (až 15 km pokud budete. pokračování individuálně)
Kalendář:celostátní
Typ akce:Pěší turistika, Rodinná turistika, Eurorando,
Organizátor:za KČT (ve spolupr. se z.s. PULeC): Karel Nepraš
Kontakt na organizátora:mail: carlinepras@seznam.cz, tel.: 723 850 631
Benefity KČT:Pojištění člena KČT.
Účast v loňském roce:0
Odkaz na propozice:http://www.kctul.cz/akce.php?id=592
Web akce:

Název akce:

čtvrtečně odpolední "Ústecké ruderálení"

Ročník:0
Pořadatel:KČT TJ Loko Rekre Ústí nad Labem - 106709
Popis akce:Příměstská flóra a vegetace málo známého vrchu Nedvězí (284 mnm) a přilehlých svahů v severozápadní části rozlehlého masivu Střížovického vrchu.
Místo konání:Ústecko
Začátek akce:13.9.2018
Konec akce:
Start:15:00 na zast. MHD Úžín
Cíl:cca 18:00 - Všebořice
Trasy:cca 5 km
Kalendář:celostátní
Typ akce:Pěší turistika, Rodinná turistika, Eurorando,
Organizátor:za KČT: Karel Nepraš
Kontakt na organizátora:723 850 631/carlinepras@seznam.cz a 725 010 340/kroufek@gmail.com
Benefity KČT:Pojištění člena KČT.
Účast v loňském roce:0
Odkaz na propozice:http://www.kctul.cz/akce.php?id=602
Web akce:

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: