Jak se stát značkařem Klubu českých turistů

Chci se stát značkařem KČT!

Co to obnáší a jak na to:

Jistě jste na nejednom výletě využili některou ze značených turistických cest, které vás bezpečně dovedly k cíli. Je to výsledek poctivé práce značkařů z Klubu českých turistů, kteří jen na území Ústeckého kraje pečují o téměř 3000 kilometrů značených cest a bezpočet značek, rozcestníků, map a dalšího turistického příslušenství. Pokud byste měli zájem přidat se k našim značkařům, rádi Vám poradíme, jak na to.

Nejdříve Vás ve Vašem odboru KČT odkáží na předsedu značkařského obvodu. Značkařské obvody jsou základní jednotky řízení značkařské práce přibližně na úrovni okresů. Ten Vás přidělí k zaškolení k některému zkušenému značkaři, pokud jste se přihlásili na doporučení svého známého značkaře, bude Vás patrně zaškolovat on.

V době zaškolování se svým „mistrem“ projdete nejméně 10 km obnovy značených tras, což obnáší většinou dvě celodenní akce. Pak se stanete tzv. zaškoleným značkařem, to znamená, že jako plnohodnotný člen značkařské dvojice pracujete s vedoucím značkařem. Stále Vás ještě vede při Vaší práci někdo zkušenější. Po roční praxi jako zaškolený značkař máte možnost se stát vedoucím značkařem. To už vám bude předseda značkařského obvodu přidělovat úkoly, které budete plnit samostatně. K tomu ovšem musíte absolvovat dvouvíkendové školení (většinou probíhá v dubnu či začátkem května ve dvou víkendech od pátečního večera do nedělního poledne).

Tady se Vás ujmou zkušení lektoři, instruktoři značení, zopakujete si vše, co jste se během zaškolování a praxe jako zaškolený značkař naučili a seznámíte se se situacemi, s nimiž jste neměli příležitost přijít do styku. Takové školení, to není jen sezení na učebně, dostanete se i ven na cvičnou trasu, která vede částečně po reálných značených trasách, částečně bývá vyznačená dočasnými papírovými značkami. Na ní uvidíte a sami okomentujete správnost či nesprávnost řešení různých situací přímo v terénu. Přínosem Vám budou i večerní neformální posezení s kolegy a lektory a vzájemná výměna zkušeností ze značkařského života. Školení probíhají v různých místech naší země, např. Na Tesáku v Hostýnských vrších, ve Strakonicích, na Konopáči u Heřmanova Městce, v Liberci, či na Ústecku v Levíně – Horním Vysokém.

Po zdárném absolvování školení Vám vedoucí obvodu přidělí úkoly a vyrazíte do terénu. Základem práce je obnova značených tras. Denní úkol bývá okolo 5 – 7 km. Zdá se Vám to málo? Obnova, to není jen přemalovávání stavajících značek, aby nebyly vybledlé. Taková značka musí být řádně viditelná, proto je zapotřebí úhledně ořezat vegetaci, která okolo ní narostla, tedy větvičky a křoví, někdy i trnové. Kromě toho musíme na každém rozcestí posoudit, zdali turista bezpečně ví, kam pokračovat. Občas nám nějaká ta značka chybí, buď byl pokácený strom, ve městě natřeli sloup veřejného osvětlení i se značkou, nebo zasáhli vandalové. Vznikají i nová rozcestí (lesáci nebo zemědělci vyjezdili novou cestu), i ta je zapotřebí opatřit značkami, aby turisté byli bezpečně vedeni ke svému cíli. Obnova jednoho kilometru značení tak trvá zhruba jednu hodinu. Pokud jste manuálně zruční, možná Vás předseda značkařského obvodu pověří i jinými úkoly. Je to například instalace směrovek nebo údržba nosných prvků (směrovníků a stojanů s turistickými mapami). Záleží jen na Vás, kolik času značení věnujete. Před zahájením sezony vedoucímu obvodu řeknete „letos chci pracovat dva dny, pět dní,...“ a on Vám podle toho přidělí úkoly. Při obnově značení i při ostatních pracech se většinou pracuje ve dvojicích.

Nikdo z nás značkařů svou práci nedělá pro peníze, přesto malá informace – co za to. Značkař dostane zaplacené jízdné na místo práce a zpět domů, stravné (v současné době 80 Kč za den) a drobnou náhradu za opotřebení vlastní výstroje (100 - 200 Kč za den práce). Jinak veškeré pomůcky samozřejmě obdržíte. Jsou to zejména štětce, barvy, nosiče barev, pilka, škrabka, atd. Největší odměnou však je, když potkáte rodinku a tatínek povídá dětem „Podívej, tohle jsou značkaři, ti se starají, abychom na ten hrad trefili“, nebo třeba skupinku starších turistek a dostane se Vám pochvaly „Moc dobře se nám podle těch značek chodí, děkujeme“.

Tak co, rozhodli jste se? Není nic snazšího, než se obrátit na svůj odbor KČT nebo přímo na předsedu krajské komise značení Ústeckého kraje:

Václav Nič, tel.: 736 754 135, e-mail: nicovajana@seznam.cz

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: