KČT, odbor KRUPKA

Vznik odboru se datuje do roku 1972 a v současné době má 45 členů. Pořádáme pravidelné sobotní, zejména pěší výlety po okolí, kromě letních a zimních měsíců, tedy začínáme prvním výšlapem v březnu a končíme posledním puchýřem v listopadu v délce zdatnosti účastníků a cíle výletu, protože "není důležité zvítězit ale zúčastnit se". Na akce zveme také širokou veřejnost prostřednictvím vývěsní skříňky KČT, odboru Krupka, umístěné na veřejně přístupném místě u kina v Krupce. Pořádáme pro turisty i veřejnost každý rok v měsíci květnu autobusový výlet do vzdálenějšího místa, dále spolupracujeme na značení a údržbě sítě turistických značených tras.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBORU:

Název odboru:KČT, odbor KRUPKA
Evidenční číslo:106601
Kontaktní adresa:417 42 - Krupka, Bohosudovská 511
Webová stránka odboru:není
Facebook odboru:není

Kontaktní osoby KČT, odbor KRUPKA:

FUNKCE:JMÉNO:TELEFON:MAIL:
Předsedkyně Romana Vodvářková 417 554 997, 606 289 967 romana.vodvarkova@osbdtp.cz
Hospodářka Milena Šelbická 728 777 377
Jednatel František Martínek frmartinek50@seznam.cz

Hlavní plánované akce našeho odboru:

NÁZEV AKCE:ROČNÍK:DATUM KONÁNÍ:
Nová Ves - Hasištejn - Motorest Ušák - Prunéřov 0 28.9.2019
Jestřebí - Staré Splavy 0 5.10.2019
Rynartice - Studený - Česká Kamenice 0 12.10.2019

Interní sdělení členům odboru:

Interní sdělení není k dispozici.

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: