Klub českých turistů, odbor LITOMĚŘICE

KČT Litoměřice je spolkem, který má bohatou a velmi úspěšnou tradici v našem městě. První dochovaná zmínka o českém turistickém dění v našem městě je z časopisu Turista již z roku 1921. Turistická tradice po válce byla obnovena dne 26. 4. 1952 pod hlavičkou Sokol čs. Mrazírny Ltm a pokračovala nepřetržitě do dnešní doby pod různými názvy. Dnešní podoba akcí navazuje na původní tradici doby předválečné i na dobré zkušenosti z doby poválečné. Naše turistické výlety se konají pravidelně po celá desetiletí a základem naší činnosti jsou výlety každou středu po celý rok. Přidali jsme i výlety sobotní, vícedenní, týdenní – všechny především s turistickou, ale i s poznávací náplní. Program operativně doplňujeme o výlety v jiných dnech a máme i poměrně aktivní skupinu cykloturistů. Náš devítičlenný výbor se schází pravidelně každý měsíc, jedenkrát za rok máme výroční členskou schůzi. Pro informaci vydáváme pravidelně každý rok Turistický kalendář akcí, v centru města máme vývěsní skříňku a od roku 2009 máme webové stránky. Pravidelně se prezentujeme zprávami o naší činnosti v Deníku Litoměřicka a Litoměřicko.24. Již čtvrtý rok spolupracujeme s MÚ Litoměřice na projektu Zdravé město a pořádáme pro seniory z města a okolí méně náročné turistické akce, také jsme již pátým rokem zapojeni do projektu MPSV Turistikou k aktivnímu stáří. Na základě i těchto prezentací je o naše turistické akce značný zájem. Naše čl. základna patří dlouhodobě k nejpočetnější v Oblasti Ústeckého kraje.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBORU:

Název odboru:Klub českých turistů, odbor LITOMĚŘICE
Evidenční číslo:106301
Kontaktní adresa:Škrétova 7, Litoměřice
Webová stránka odboru:http://www.turistika-lt.webnode.cz
Facebook odboru:není

Kontaktní osoby Klub českých turistů, odbor LITOMĚŘICE:

FUNKCE:JMÉNO:TELEFON:MAIL:
předseda Jana Wünschová 728 043 958 jana.wunschova@seznam.cz
místopředseda Václav Červinka 728 769 195 vasa.cervinka@seznam.cz
hospodářka Helena Pechová 731 131 732 helapechova@seznam.cz
databáze Jiří Řehák 724 033 308 rehakji@seznam.cz

Hlavní plánované akce našeho odboru:

NÁZEV AKCE:ROČNÍK:DATUM KONÁNÍ:
Novoroční výstup na Radobýl 55 1.1.2020
Litoměřické pochody 42 23.5.2020

Interní sdělení členům odboru:

Interní sdělení není k dispozici.

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: