TJ Lokomotiva KČT odbor LOUNY

Klub českých turistů Louny je spolek sdružující všechny přátele pohybu v přírodě, vyznavače pěší turistiky. Naše činnost je velmi rozmanitá. Některé akce mají již svou tradici, neboť se každoročně opakují. Kromě těchto tradičních akcí pořádáme každý týden v sobotu výlety pěší a různé víkendové akce. KČT Louny pořádá jednou měsíčně pravidelné schůzky v klubovně sokolovny Louny, na kterých se řeší organizační záležitosti odboru.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBORU:

Název odboru:TJ Lokomotiva KČT odbor LOUNY
Evidenční číslo:106401
Kontaktní adresa:Rybalkova 2673, 440 01 Louny
Webová stránka odboru:není
Facebook odboru:není

Kontaktní osoby TJ Lokomotiva KČT odbor LOUNY:

FUNKCE:JMÉNO:TELEFON:MAIL:
předseda Tomáš Chaloupek 739 993 356 kctlouny@seznam.cz
kalendář Tomáš Chaloupek 739 993 356 kctlouny@seznam.cz
hospodářka Olga Chaloupková kctlouny@seznam.cz

Hlavní plánované akce našeho odboru:

NÁZEV AKCE:ROČNÍK:DATUM KONÁNÍ:
Novoroční výstup na Oblík 43 1.1.2020
Novoroční výstup na Blšanský Chlum 12 1.1.2020
Předjaří v Poohří 36 7.3.2020
166000 stop krajerm Lučanů 46 28.3.2020
Odemykání Červeňáku 21 4.4.2020
Pro velikonoční vajíčko na Pravdu 40 13.4.2020
Zamykání Červeňáku 21 7.11.2020
Kouzlo vánočního lesa 46 26.12.2020

Interní sdělení členům odboru:

Interní sdělení není k dispozici.

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: