TJ Lokomotiva KČT odbor LOUNY

Klub českých turistů Louny je spolek sdružující všechny přátele pohybu v přírodě, vyznavače pěší turistiky. Naše činnost je velmi rozmanitá. Některé akce mají již svou tradici, neboť se každoročně opakují. Kromě těchto tradičních akcí pořádáme každý týden v sobotu výlety pěší a různé víkendové akce. KČT Louny pořádá jednou měsíčně pravidelné schůzky v klubovně sokolovny Louny, na kterých se řeší organizační záležitosti odboru.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBORU:

Název odboru:TJ Lokomotiva KČT odbor LOUNY
Evidenční číslo:106401
Kontaktní adresa:Rybalkova 2673, 440 01 Louny
Webová stránka odboru:není
Facebook odboru:není

Kontaktní osoby TJ Lokomotiva KČT odbor LOUNY:

FUNKCE:JMÉNO:TELEFON:MAIL:
předseda Tomáš Chaloupek 603 852 932 kctlouny@seznam.cz
kalendář Tomáš Chaloupek 603 852 932 kctlouny@seznam.cz
hospodářka Olga Chaloupková kctlouny@seznam.cz

Hlavní akce našeho odboru (každoroční trvalky):

NÁZEV AKCE:ROČNÍK:DATUM KONÁNÍ:
Novoroční výstup na Oblík
Novoroční procházka na Blšanský Chlum
Předjaří v Poohří
166 000 stop krajem Lučanů
Pro velikonoční vajíčko na Pravdu
Lounské letní vábení
Lounsko-Mostecký puchýř
Kouzlo vánočního lesa

Interní sdělení členům odboru:

Interní sdělení není k dispozici.

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: