KČT, odbor PODBOŘANY

Vznik odboru Podbořany se datuje do roku 1981. Vznikl pod vedením Jany Polanské. Členská základna se nejvíce rozšířila za předsednictví Zdenky Krůtové. Dnes čítá členská základna odboru Podbořany na 80 členů. Zaměřujeme se převážně na pěší turistiku vedenou po Podbořansku a do jeho blízkého okolí. Organizujeme pochody pro nejmenší, zakončujeme sezónu buřtopečí nebo se setkáváme na vánočním posezení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBORU:

Název odboru:KČT, odbor PODBOŘANY
Evidenční číslo:106402
Kontaktní adresa:Šumavská 859, 441 01 Podbořany
Webová stránka odboru:https://kct-turistika-podborany.webnode.cz/
Facebook odboru:www.facebook.com/kctpodborany

Kontaktní osoby KČT, odbor PODBOŘANY:

FUNKCE:JMÉNO:TELEFON:MAIL:
Předseda Jana Hoťková 724 505 631 hotkova.jana@volny.cz

Hlavní plánované akce našeho odboru:

NÁZEV AKCE:ROČNÍK:DATUM KONÁNÍ:
Pěšky městem Podbořany 12 14.9.2019
Podzimní putování 27 12.10.2019

Interní sdělení členům odboru:

Interní sdělení není k dispozici.

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: