KČT, odbor ŠLUKNOV

Klub českých turistů ve Šluknově patří mezi aktivnější odbory v Ústecké oblasti. Je zaměřen na rodinou turistiku a seniory. Pořádá během roku 10 tradičních akcí pro veřejnost především ve Šluknovském výběžku. Aktivně se podílí na rozvoji turistického regionu známého pod názvem „Severní království“. V roce 2015 jsme v Severním království vyznačili prvních 7 sloupků s vyřezanými reliéfy, místopisy, historií místa a geokeškami, které jsou cílem mnoha individuálních turistů. KČT Šluknov je iniciátorem celoročního turistického soutěžení TÁTA MÁMA a JÁ. Většina akcí je vhodná pro rodiny s dětmi a mohou plnit I celostátní turistický program „Toulavý kočárek“.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBORU:

Název odboru:KČT, odbor ŠLUKNOV
Evidenční číslo:106106
Kontaktní adresa:Dr. M. Horákové 200, 407 77 Šluknov (kctsluknov@seznam.cz)
Webová stránka odboru:Nemáme vlastní web
Facebook odboru:Nemáme facebook

Kontaktní osoby KČT, odbor ŠLUKNOV :

FUNKCE:JMÉNO:TELEFON:MAIL:
předsedkyně Mgr. Helena Landová 731 054 028 kctsluknov@seznam.cz
jednatel Miloslav Toman kctsluknov@seznam.cz
hospodářka Zdeňka Poštová kctsluknov@seznam.cz

Hlavní plánované akce našeho odboru:

NÁZEV AKCE:ROČNÍK:DATUM KONÁNÍ:
Po neznámých stezkách 12 2.2.2019
Za monarchy SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ 12 27.4.2019
Se Světluškou večeře po tmě 12 13.9.2019
Toulky zlatem podzimu 12 12.10.2019
Až na český severní pól 12 9.11.2019
DĚTI LESU - LES DĚTEM 12 7.12.2019

Interní sdělení členům odboru:

Interní sdělení není k dispozici.

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: