KČT, odbor ŠLUKNOV

Klub českých turistů ve Šluknově patří mezi nejaktivnější odbory v Ústecké oblasti. Zabývá se především pořádání turistických akcí ve Šluknovském výběžku, z nichž některé mají už dlouhou tradici (viz níže). Pořádáme též letní turistický tábor pro mládež a aktivně se podílíme na rozvoji turistického regionu známého pod názvem „Severní království“. V roce 2015 jsme Severní království vyznačili hraničními sloupy s vyřezávanými reliéfy, místopisy a geokeškami. Většina našich akcí je vhodná pro rodiny s dětmi a přísluší k celonárodnímu turistickému programu „Toulavý kočárek“.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBORU:

Název odboru:KČT, odbor ŠLUKNOV
Evidenční číslo:106106
Kontaktní adresa:Dr. M. Horákové 200, 407 77 Šluknov (kctsluknov@seznam.cz)
Webová stránka odboru:Nemáme vlastní web
Facebook odboru:Nemáme facebook

Kontaktní osoby KČT, odbor ŠLUKNOV :

FUNKCE:JMÉNO:TELEFON:MAIL:
předsedkyně Mgr. Helena Landová 731 054 028 xlandovah@seznam.cz

Hlavní akce našeho odboru (každoroční trvalky):

NÁZEV AKCE:ROČNÍK:DATUM KONÁNÍ:
Pohádkový les 13 bude upřesněn
Za monarchy Severního království 2 bude upřesněn
Turistický tábor v Severním království 10 bude upřesněn
Toulky zlatem podzimu 9 15. 10. 2016
Děti lesu - les dětem 9 3. 12. 2016
60 let KČT Šluknov 27. 5. 2017

Interní sdělení členům odboru:

Interní sdělení není k dispozici.

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: