KČT, odbor ŠLUKNOV

Klub českých turistů ve Šluknově patří mezi aktivnější odbory v Ústecké oblasti. Je zaměřen na rodinou turistiku a seniory. Pořádá během roku 10 tradičních akcí pro veřejnost především ve Šluknovském výběžku. Aktivně se podílí na rozvoji turistického regionu známého pod názvem „Severní království“. V roce 2015 jsme v Severním království vyznačili prvních 7 sloupků s vyřezanými reliéfy, místopisy, historií místa a geokeškami, které jsou cílem mnoha individuálních turistů. KČT Šluknov je iniciátorem celoročního turistického soutěžení TÁTA MÁMA a JÁ. Většina akcí je vhodná pro rodiny s dětmi a mohou plnit I celostátní turistický program „Toulavý kočárek“.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBORU:

Název odboru:KČT, odbor ŠLUKNOV
Evidenční číslo:106106
Kontaktní adresa:Dr. M. Horákové 200, 407 77 Šluknov (kctsluknov@seznam.cz)
Webová stránka odboru:Nemáme vlastní web
Facebook odboru:Nemáme facebook

Kontaktní osoby KČT, odbor ŠLUKNOV :

FUNKCE:JMÉNO:TELEFON:MAIL:
předsedkyně Mgr. Helena Landová 731 054 028 kctsluknov@seznam.cz
jednatel Miloslav Toman kctsluknov@seznam.cz
hospodářka Zdeňka Poštová kctsluknov@seznam.cz

Hlavní plánované akce našeho odboru:

NÁZEV AKCE:ROČNÍK:DATUM KONÁNÍ:
Se Světluškou večeře po tmě 12 13.9.2019
Toulky zlatem podzimu 12 12.10.2019
Až na český severní pól 12 9.11.2019
DĚTI LESU - LES DĚTEM 12 7.12.2019

Interní sdělení členům odboru:

Interní sdělení není k dispozici.

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: