Oblastní výbor Ústecký kraj

Oblastní výbor Ústeckého kraje se schází pravidelně v Ústí nad Labem ve složení Dr. J. Eichler (předseda), Bc. R. Vech, M. Šiklová, ing. B. Klikar, R. Streiftauová, V. Nič, M. Toman, Mgr. H. Lukášková, Mgr. H. Landová, V. Hieke, Mgr. T. Tkáč, a hosté, předseda revisní komice F.Martínek. Oblastní výbor koordinuje činnost 31 odborů KČT v Ústeckém kraji a organizuje akce s celokrajskou působností.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBORU:

Název odboru:Oblastní výbor Ústecký kraj
Evidenční číslo:106
Kontaktní adresa:Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 209 922
Webová stránka odboru:http://www.kct-uk.cz
Facebook odboru:

Kontaktní osoby Oblastní výbor Ústecký kraj:

FUNKCE:JMÉNO:TELEFON:MAIL:
Předseda PaeDr Jan Eichler 475 209 922, 724 101 150 tiliacz@volny.cz
Hospodářka Růžena STREIFTAUOVÁ 736 754 096, 724 292 799 ruzena.streiftauova@seznam.cz
Sekretář Mgr. Hana LUKÁŠKOVÁ 736 754 160, 606 527 141 z.lukasek@gmail.com
Metodik Ing. Bohuslav KLIKAR 606 600 115 b.klikar@seznam.cz
Vyznamenání Milena ŠIKLOVÁ 606 104 302, 475 317 078 mila.siklova@seznam.cz
Turistické služby Václav HIEKE 412 383 129, 728 732 877 hiekev@cbox.cz
Značení Václav NIČ 412 541 311, 736 754 135 nicovajana@seznam.cz
Rodinná turistika Mgr. Helena LANDOVÁ 731 054 028 xlandovah@seznam.cz
Vedoucí sekce kalendář KČT a web KČT Bc. Richard VECH 731 210 753, 412 517 124 uzelenehostromu@centrum.cz
Místopředseda, předseda kraj. komise A-TOM Miloslav Toman 702 052 606 lesni.panna@email.cz
Webmaster kctul.cz Martin Zíka 775 855 303 webmaster@kctul.cz

Hlavní akce našeho odboru (každoroční trvalky):

NÁZEV AKCE:ROČNÍK:DATUM KONÁNÍ:

Interní sdělení členům odboru:

Publikováno: 2017-02-07

Školení a zkoušky vedoucích pěší turistiky

Pro zájemce delegované odbory v Ústecké oblasti se tato metodická akce koná 25. - 26. února 2017 v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Velká Hradební 19. Akci organizačně zajišťuje ing. Bohuslav Klikar, metodik KČT oblast Ústecký kraj - tel.: 606 600 115.

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: