Značení turistických cest:

PÉČE O TURISTICKÉ ZNAČENÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Značkaři z Klubu českých turistů pečují na území Ústeckého kraje o témě 3000 kilometrů značených turistických cest. To znamená, že udržují bezpočet značek, rozcestníků, tabulových map, odpočívadel a dalšího turistického příslušenství. Práce značkaře je velmi záslužná, odpovědná. Značení má pevně stanovené normy a organizační systém, který zajišťuje, aby turistické trasy byly značeny jednotně v celé ČR a byly v aktuální podobě zaneseny do tištěných a internetových map. Turistické značení tak vytváří velmi důležitou část infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu.

To je důvod, proč značení nemůže dělat každý nadšenec, ale jen lidé, kteří jsou speciálně proškoleni a metodicky vedeni. Podrobnější informace o činnosti značkařů Klubu českých turistů najdete zde.

V případě, že by vás tento způsob užitečného trávení volného času nadchnul a sami byste měli zájem stát se členy komunity značkařů při Klubu českých turistů (přičemž členství v této organizaci není podmínkou), kontaktujte příslušný odbor KČT ve vašem městě či okrese nebo přímo předsedu krajské komise značení Ústeckého kraje.

Značkaři v Ústeckém kraji

KONTAKT PRO ZÁJEMCE O ZNAČKAŘSKOU ČINNOST:

Václav Nič,

Předseda krajské komise značení Ústeckého kraje,

tel.: 736 754 135, mail: nicovajana@seznam.cz

KONTAKTY NA ZNAČKAŘE V OKRESECH:

Chcete říci nebo napsat zprávu našim značkařům na okresech ?

Tady máte přehled na koho se obrátit:

sekretář KKZ* Ústeckého krajeMagasaniková Věra736 754 129magaska@seznam.cz
okres DĚČÍNNič Václav736 754 135 nicovajana@seznam.cz
okres CHOMUTOVVladimír Pešout736 754 566pesoutdany@seznam.cz
okres LITOMĚŘICEPásler Jan736 754 625janpasler@seznam.cz
okres LOUNYChaloupková Olga736 754 162kctlouny@seznam.cz
okres MOSTŠroubek Jaromír736 754 564sroubekjaromir@seznam.cz
okres TEPLICERoletzki Vilém605 210 321roletzki@seznam.cz
okres ÚSTÍ N.L.Kousek Václav736 754 563vaclavkousek@seznam.cz

* KKZ - Krajská komise značení.

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI:


PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: