Turistika v Ústeckém kraji:

Nacházíte se v informační sekci v Klubu českých turistů - oblast Ústecký kraj. Prostřednictvím navigace na levé straně můžete načerpat množství užitečných informací o turistice v České republice a v Ústeckém kraji.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT)

sdružuje téměř 34 tisíc turistů po celém Česku, z toho téměř 10 tisíc v turistických oddílech mládeže. Základními články Klubu jsou odbory, kterých je v různých místech ČR více než 450. Klub realizuje programy pro mládež, juniory, seniory, rodiny s dětmi i zdravotně postižené turisty, programy ochrany přírody a vlastivědné programy. Své členy vede důsledně k poznávání přírody formou tzv. šetrné turistiky, k poznávání domácích i zahraničních regionů a oblastí včetně jejich historie a obyvatelstva. Členům i dalším zájemcům nabízí bohatý program ve všech druzích turistiky. V roce 2015 se jednalo o 1360 akcí po celé ČR.

Základní druhy turistických akcí a jejich označení v kalendáři akcí :

Pěší turistika Etapový pochod Cykloturistika
Lyžařská turistika Vodní turistika Vysokohorská turistika
Hipoturistika Speleoturistika Mototuristika
Rodinná turistika Turistika dětí a mládeže Akce ATOM
Turistická expedice Turistika ZTP Metodická akce
Turistická brigáda Kulturní akce KČT Pivní turistika

Celostátní tématické turistické akce:

Toulavý kočárek Vystup na svůj vrchol Dvoustovka
Novoroční čtyřlístek IVV Eurorando

Specifické služby KČT:

Turistické známky Slevy Kčt

Péče o turistické trasy:

Nedílnou součásti Klubu je značení turistických tras. KČT již od roku 1889 značí v Česku pěší turistické trasy. Od konce druhé světové války pokrývá sít' značených tras území celé republiky. Více než 1350 dobrovolných značkařů udržuje v současnosti přes 40 000 km pěších turistických tras. V 90. letech se KČT stal i gestorem nově vznikající sítě cyklotras, jejíchž zřizovatelé jsou kraje, obce či mikroregiony. V současné době je v České republice vyznačeno přes 34 000 km cyklotras. Dále je vyznačeno přes 4 000 km tras pro lyžařskou turistiku a přes 3 000 km tras pro turistiku na koni.

Členství v klubu českých turistů a jeho výhody:

Cílem Klubu českých turistů je podporovat rozvoj příznivých podmínek pro aktivní a šetrnou turistiku v České republice. Proto se svým členům snažíme vytvářet různé výhody, zejména ohledně informačního servisu, organizační podpory akcí, zdravodního pojištění a také slev na dopravu, vybavení a ubytování u smluvních partnerů. Bližší podrobnosti o členství v KČT najdete zde.

PARTNEŘI KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: