KČT, odbor Varnsdorf

Odbor Klubu českých turistů ve Varnsdorfu byl založen roku 1945. Na ustavující schůzi, která se konala v restauraci Stalingrad byl do čela zvolen výbor ve složení: předseda - B. Broukal (městský knihovník), místopředseda - F. Kučera, jednatel - J. Koprivničkář a pokladník - F. Flekna. O činnosti odboru, jak dlouho trval a proč zaniknul se nedochovaly žádné zprávy. Zůstala jen vyznačená turistická cesta z náměstí na Špičák, částečně čitelná ještě v šedesátých letech. V roce 1950 se několik členů gymnastického oddílu TJ Velvety Varnsdorf zúčastnilo horolezeckého výcviku a v roce 1951 založily horolezecký oddíl. Pro svou činnost získali do pronájmu (jen za údržbu) starou školu v Rynarticích. V roce 1951 a v dalších letech odešlo část členů na základní vojenskou službu. Se zbytkem oddílu se potom sešli zájemci o turistiku a dohodli se o založení společného turistického a horolezeckého oddílu. Důležitým mezníkem KČT Varnsdorf je rok 1956, kdy se konala zakládající členská schůze turistického a horolezeckého oddílu TJ Slovan Varnsdorf s členskou základnou 25 členů. V roce 1963 měl oddíl 54 členů. Od roku 1984 má oddíl vedenou kroniku. Evidentně to však není první kronika. Bohužel ty předchozí se nedochovaly. V roce 1992 za předsednictví se turisté finančně vyrovnali s TJ Slovan a osamostatnily se opět jako KČT Varnsdorf. V současné době má odbor 49 členů. Řídí jej 7 členný výbor, který se schází každých 14 dní a plánuje výlety. Chodíme každou sobotu. Kam jdeme můžete zjistit na našich webových stránkách www.Kčt Varnsdorf.cz nebo v informační skříňce odboru.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBORU:

Název odboru:KČT, odbor Varnsdorf
Evidenční číslo:106104
Kontaktní adresa:Irena Uličná, Karlova 2693 Varnsdorf 40747
Webová stránka odboru:http://www.milax.cz/turisti/
Facebook odboru:

Kontaktní osoby KČT, odbor Varnsdorf:

FUNKCE:JMÉNO:TELEFON:MAIL:
předsedkyně Irena Uličná 728 831 499
jednatelka Eva Grillová evagrillova@seznam.cz
informatik Milan Kulha 775 717 724
hospodářka Jitka Miksová 720619339
kronikářka Daniela Weberová 777143262
člen výboru Jaroslava Navrátilová 607729032
člen výboru Iva Grimmová ivagrimmova@gmail.com
člen výboru Jaroslava Englerová

Hlavní plánované akce našeho odboru:

NÁZEV AKCE:ROČNÍK:DATUM KONÁNÍ:
Silvestrovský výstup na Klíč 0 31.12.2020

Interní sdělení členům odboru:

Interní sdělení není k dispozici.


ZAVŘÍT STRÁNKU ODBORU

ODBORY KČT V ÚSTECKÉM KRAJI: